Background

Obchodní podmínky

Kdo web Lidi z Baru provozuje?

Bar, který neexistuje s.r.o
se sídlem Dvořákova 24/1, 602 00, Brno
IČ: 29362091
DIČ: CZ29362091
zapsaná u krajského soudu v Brně, spisová značka: C 75326

Kde nás můžete kontaktovat?
honza@lidizbaru.cz

Kam zasílat dopisy, balíčky a zboží?
Lidi z Baru
Rooseveltova 593/10
602 00, Brno

Způsoby platby a doručení

Zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lidizbaru.cz můžete zaplatit kreditní kartou (zdarma). Zboží Vám rádi doručíme prostřednictvím Zásilkovny. Doklady související se zbožím, daňový doklad a informace o Vaší objednávce Vám zašleme na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Informace na webu a ceny Za všechny informace na našem webu ručíme. Totéž platí i o fotografiích a popisu zboží. Ceny udáváme zásadně včetně DPH. Cena zboží neobsahuje poplatek za doručení.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě reklamace nás bezodkladně po doručení vadného zboží, informujte o využití této možnosti prostřednictvím výše uvedeného e-mailu. Zboží nám spolu s originálem či kopií daňového dokladu zašlete na výše uvedenou korespondenční adresu. Reklamaci vyhodnotíme nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení zboží do naší provozovny a budeme Vás v této lhůtě současně informovat o jejím výsledku. Kromě reklamace máte právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží odstoupit. V takovém případě nám zboží v původním stavu, kompletní a bez známek poškození či opotřebení, zašlete zpět na výše uvedenou adresu provozovny a kontaktuje nás na výše uvedeném e-mailu. Peníze Vám zašleme na Vámi uvedený bankovní účet do pěti dnů od doručení. Při reklamaci i odstoupení od smlouvy hradíte pouze náklady na vrácení zboží na naší adresu.

Zrušení objednávky

Vaší objednávku můžete zrušit kdykoliv před odesláním zboží. V takovém případě nás kontaktujte na výše uvedený e-mail a uveďte číslo objednávky, kterou chcete zrušit a číslo účtu, na který chcete peníze vrátit. Peníze Vám zašleme do pěti dnů od zrušení objednávky.

Vadné plnění

Pokud Vám dodáme zboží s jakýmikoliv nedostatky či vadami, rádi Vám ho vyměníme za nové, nebo Vám vrátíme peníze. Stačí nás kontaktovat na výše uvedený e-mail, popsat vadu a Vámi preferovaný způsob jejího řešení. Podmínkou odstranění vady je však uplatnění tohoto práva do dvou let od doručení zboží a vada nesmí vzniknout Vaším zaviněním.

Nákup přes eshop

Tím, že si zboží zakoupíte přes náš eshop umístěný na internetové adrese www.lidizbaru.cz, souhlasíte s použitím komunikačních prostředků komunikace na dálku (web, email a telefon). Tyto náklady si hradíte sami, přičemž se nijak neliší od Vaší základní sazby. Nákup lze uskutečnit v českém jazyce a pouze za námi uvedených podmínek.

Vaše osobní údaje

Všechny informace najdete zde. Slibujeme, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat jako s vlastními. Nečekejte od nás žádný spam. Máte právo být informován, jaké údaje o Vás evidujeme, a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Obchodní sdělení a informace o našich aktivitách, Vám budeme zasílat jen pokud si je vyžádáte. Svůj souhlas se zasíláním můžete kdykoliv zrušit.

Řešení sporů a právní úprava

Vzájemné spory z této kupní smlouvy řeší obecné soudy. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.