Background

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je společnost Bar, který neexistuje s.r.o. , se sídlem Dvořákova 24/1, 60200 Brno, IČO 29362091, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75326 (dále jen „Správce“ nebo „my“).

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedli do objednávkového formuláře, a jedná se tak především o tyto Vaše osobní údaje:

(dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje zpracováváme z titulu plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. To znamená, že zpracováváme Osobní údaje pouze pro účel splnění Vaší objednávky a pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu. Poté , co Vaši objednávku vyřídíme a smlouva tak bude splněna, budeme Osobní údaje uchovávat výlučně pro případ Vaší reklamace nebo jakékoliv neshody o našich vzájemných právech a povinnostech, a to z titulu ochrany našich oprávněných zájmů (zejm. našich práv a právem chráněných zájmů). Osobní údaje tak budeme zpracovávat celkově nejvýše po dobu 3 let od okamžiku splnění smlouvy a poté je smažeme.

V případě, že nám udělíte samostatný souhlas a dokud udělený souhlas neodvoláte, budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, za účelem zasílání informativních e-mailových zpráv a zasílání obchodních nabídek Správce a našich kolegů zapojených do projektu Lidi z Baru. Takovýto souhlas můžete kdykoliv vzít zpět.

Primárně zpracováváme Osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou Osobní údaje zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jakými jsou například poskytovatelé cloudu, e-mailu nebo platební brány. Pokud byste v tomto ohledu chtěli vědět víc, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené adrese.

Kdykoliv vůči nám můžete rovněž uplatnit svá práva, kterými jsou zejména právo:

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Se svými žádostmi se na nás můžete obracet buď osobně na naší shora uvedené adrese, nebo e-mailem na adrese katerina@lidizbaru.cz.